Conditions d'adhésion

Conditions d'adhésion

De aandeelhoudersclub van ENGIE is opgericht om aandeelhouders de gelegenheid te bieden bijzondere momenten bij te wonen en deel te nemen aan unieke evenementen om de Groep en zijn activiteiten beter te leren kennen.

De aandeelhoudersclub van ENGIE staat open voor individuele aandeelhouders die minstens 1 aandelen in bezit hebben.

Selectiemodaliteiten voor de evenementen:

Geen enkele aanvraag wordt in aanmerking genomen buiten de voorinschrijvingsperiodes.
 
Bij de toekenning van de plaatsen wordt geen rekening gehouden met de volgorde van aankomst en de inschrijvingswijze (internet/gratis nummer), behoudens uitzonderlijke gevallen.
 
Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, gebeurt de selectie willekeurig, na rekening te hebben gehouden met verschillende criteria, zoals:
  • Voordeel voor aandeelhouders die nog nooit een evenement hebben bijgewoond
  • Aantal deelnames aan evenementen van dezelfde categorie
  • Afwezigheid op een evenement zonder voorafgaande kennisgeving aan de Club
Als een evenement jammer genoeg geannuleerd of uitgesteld wordt, zullen de geselecteerde aandeelhouders via e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Gelieve dan ook bij uw inschrijving uw e-mailadres en uw telefoonnummer (bij voorkeur uw gsm-nummer) te vermelden.
 
De deelname aan de evenementen is gratis. ENGIE staat niet in voor de verplaatsingsen restaurantkosten.
 
De termijn van geldigverklaring kan lopen tot één maand voor datum van het evenement. Bij meerdere aanvragen bij culturele evenementen, kan de termijn van geldigverklaring worden verlengd.
Gelieve de status van uw inschrijving voor het gekozen evenement na te gaan op uw eigen rubriek van de ENGIE Club.
 
De weerhouden personen zullen een bevestigingsmail ontvangen, met daarin de praktische informatie omtrent de deelname.
 
De niet weerhouden personen zullen per mail op de hoogte worden gesteld.

Wijziging van het reglement:

Dit reglement kan op elk ogenblik worden gewijzigd op initiatief van ENGIE.