Inschrijven bij de Club

Inschrijven bij de Club
*Verplichte velden
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Opgelet: als u aandelen op toonder heeft, dan dient u uw aandeelhoudersattest toe te voegen. Dit kunt u bij uw financieel bemiddelaar aanvragen. Uw inschrijving wordt pas goedgekeurd wanneer het team van de Club uw aandeelhoudersattest heeft ontvangen.


(Extensies van compatibele bestanden: .pdf,.jpg,.jpeg,.gif,.png)

Geboortedatum

*
*
*

Met uw e-mailadres en uw wachtwoord kunt u inloggen op de aandeelhouderssite.

*
*
*
*

Beheer van mijn toestemmingen

Ik ga ermee akkoord Ik ga er niet mee akkoord

 

 
  Clubreglement  
 

 

In het kader van de aandeelhoudersclub van ENGIE gebeurt de verwerking van persoonsgegevens door ENGIE SA met maatschappelijke zetel in 1 place Samuel de Champlain, 92930 Paris La Défense CEDEX.

 

De gegevens in dit formulier worden verzameld om:

  • uw inschrijving en deelname aan de aandeelhoudersclub van ENGIE te beheren
  • en om de gewenste communicatie over de Groep te ontvangen.

 

U moet ten minste 1 aandelen van ENGIE bezitten om lid te kunnen worden van de aandeelhoudersclub.

Uw gegevens worden verzameld op basis van uw instemming die u op elk moment kunt intrekken.

Uw gegevens worden bewaard zolang u deel uitmaakt van de aandeelhoudersclub van ENGIE onder voorbehoud dat u ten minste 1 aandelen van ENGIE bezit. Uw gegevens worden gewist 3 jaar nadat u de hoedanigheid van aandeelhouder verloren bent. Ze zijn voorbehouden voor gebruik door de dienst Relaties aandeelhouders en mogen enkel gecommuniceerd worden aan onze leveranciers die ons ondersteunen bij de organisatie van de clubevenementen.

U heeft overeenkomstig met de relevante regelgeving het recht om de toegang tot, de rechtzetting of de verwijdering van uw gegevens te vragen. U beschikt ook over een recht op verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens.

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens is gebaseerd op uw instemming. U wordt op de hoogte gebracht dat u over de mogelijkheid beschikt om die instemming op elk moment in te trekken door een aanvraag te versturen naar actionnaires@engie.com of naar: ENGIE Service des Relations Actionnaires, 1 place Samuel de Champlain 92390 Courbevoie, France.

ENGIE heeft in de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL) een afgevaardigde voor gegevensbescherming aangesteld, die u als volgt kunt contacteren:

  • op het volgende adres: Département Protection des Données ENGIE, Adres: 1 place Samuel de Champlain - 92930 Paris La Défense - Cedex - France
  • via de volgende link: Contact DPO/DPD.

 

U wordt er ook van op de hoogte gebracht dat u uw rechten bij de CNIL kunt doen gelden voor de verwerking van uw gegevens door ENGIE SA.

ENGIE

Relaties aandeelhouders
case courrier A29321,
place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche
92930 Paris La Defense